Lidt om gradueringer og konkurrencer

静中の静は真の静に非ず、乱中の静は真の静である

Stilhed midt I stilheden er ikke sand stilhed; stilhed midt I kaos er sand stilhed.

-Del 1

Gradueringer, opvisninger og konkurrencer spiler en vigtig rolle i Kyudo. Ikke fordi de i sig selv har nogen iboende værdi, men fordi vi som mennesker tillægger dem værdi, og påvirkes af at være et nyt sted, at blive observeret af Shinsa-in (dommerpanelet) og et publikum.

Det er derfor at shinsa (graduering) og taikai (konkurrence) er unikke muligheder for at lære noget om sig selv, og de ulogiske følelsesmæssige reaktioner sådanne begivenheder afstedkommer. Principielt set er intet forandret, målet er samme størrelse, afstanden er den samme, udstyret er det sædvanlige. Men alligevel oplever vi gang på gang,at vi påvirkes dybt af situationen. Shinsa og taikai er derfor en fantastisk mulighed for at prøve sig selv af, og lære at analysere sin egen uligevægtighed, og blive lidt bedre til at håndterer den, gang for gang.

Nogle budo folk, og selvhøjtidelige zen udøvere fnyser lidt højpandet af konkurrencer og gradueringer, og mener at det er nedværdigende for ”kunsten” at blive brugt til sådanne selvpromoverende begivenheder, men disse folk har fuldstændigt misforstået pointen. At vinde en konkurrence eller bestå sin graduering er ikke formålet med at deltage, formålet er at lære noget om sig selv når der virkeligt er noget på spil. – I kyudo er beståelsesraten fra 3 dan typisk under 25%, 15-20% for 4 dan, under 10% for 5 dan, og nede på ganske få procent for de højere grader og instruktør titler. Så det siges ofte i kyudo kredse; at man lærer mere om sig selv af at dumpe, end af at bestå.

I kyudo har vi det noget nedladende udtryk Makiwara Hanshi, altså en mester i at skyde en pil af sted på 2 meters afstand, i sin egen klub. Det er et udtryk for netop denne type menneske som ikke tør sætter det denne laver i spil, og ikke tør udfordre sig selv udenfor sine egne velkendte og sikre rammer.

Stilstand er enhver kunstarts død, og det er essentielt altid at have noget på spil i kyudo, hvis skydningen ikke skal blive tam og livløs. Derfor bør man også altid skyde med en bue med en trækstyrke som er på grænsen af hvad man magter, det tvinger een til at skærpe fokus og teknik, og ikke bare stå og jappe pile af, på samme måde som en shinsa eller en taikai tvinger dig til at holde dit fokus, og finde din stilhed, midt i en storm.

Forsættes  her http://www.kyudo.dk/blog/storm-og-stilhed-under-graduering.html

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *